Opleiding

Muziekopleiding "De Notenladder"

De jeugd heeft de toekomst…

Niet voor niets een oud en veelgebruikt gezegde. Daarom hechten wij als St. Joseph heel veel waarde aan onze muziekopleiding. De muziekopleiding wordt verzorgd door de Notenladder. Dit is een professionele organisatie van gekwalificeerde muziekdocenten, die muzikanten opleidt die door een examen van de onafhankelijke federatie (KNMF) wordt getoetst. Bij deze opleiding staan die dingen centraal: kwaliteit, continuïteit en verenigingsgevoel.

Kwaliteit waarborgen….

De muziekopleiding hebben wij sinds 2006 in eigen beheer. Zo hebben wij maximaal invloed op de kwaliteit van de docenten en daarmee op de kwaliteit van het onderwijs. Wij hebben een programma van eisen gericht op de muzikale ontwikkeling van de leerling.

Professionele docenten….

Hoe deze ontwikkeling gerealiseerd wordt, laten wij over aan de docent. Deze moet, onzes inziens, de professionele en creatieve vrijheid hebben om de gewenste resultaten te halen. Sterker nog. Wij verwachten een grote mate van maatwerk. Want elke leerling is anders. En, heeft dus ook andere begeleiding, sturing en lesmethoden nodig.

Het verenigingsgevoel…

Daarnaast wordt tijdens de muziekopleiding naast de muzikale ontwikkeling (zowel individueel als groepsgewijs) geprobeerd de leerlingen zoveel mogelijk te betrekken bij de vereniging. Door zo snel mogelijk in het opleidingsorkest deel te nemen en mee te doen aan allerlei verenigingsactiviteiten.

Alle aanmeldingen en afmeldingen kunnen gedaan worden op
ledenadministratie@stj.nl