Ons Verhaal

Een korte geschiedenis

1896

Ontstaan en aard van de vereniging

De Koninklijke Harmonie St. Joseph is opgericht in 1896. Ze is voortgekomen uit de katholieke arbeidersvakbond. De elementen ‘katholiek’ en ‘vakbond’ worden al jaren niet meer als voorwaarde gezien en de harmonie is meer en meer een vereniging van en voor iedereen geworden. Al heten we tijdens het carnaval nog steeds het ‘Muziek van’ Bond’.
De mentaliteit van de vakbond is wel gebleven: werken voor je centen. En de binding met de katholieke kerk is terug te vinden in de begeleiding van de jaarlijkse Oldenzaalse processie naar Kevelaer, het opluisteren van het jaarlijkse Plechelmusfeest (St.Plechelmus is de schutspatroon van Oldenzaal), het vieren van de jaarlijkse patroonsdag van de heilige Joseph en de aanwezigheid van de harmonie bij vrijwel elke kerkelijke festiviteit.

Ontwikkeling

In 1914 sluit de harmonie zich aan bij wat nu heet de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekgezelschappen (KNFM). Tijdens de WO II heeft de harmonie zich niet willen aansluiten bij de, door de Duitse bezetter verplicht gestelde, Kulturkammer. Men dook onder en na de oorlog werd de draad weer opgevat. Het ledenaantal groeide in het gouden jubileumjaar 1946 tot 54.
In 1951 krijgt de harmonie t.g.v. haar 55-jarig jubileum het predikaat ‘Koninklijk’. Een onderscheiding die tot op de dag van vandaag met trots wordt gedragen.

1914 – 1953

1953 – 1966

Groei

In 1953 werd de harmonie uitgebreid met een drumband.In 1966 wordt de ‘Vriendenkring van St.Joseph’ opgericht. Dit is een groepvan zakenmensen en andere betrokkenen die de harmonie wil helpen door vanuit het zakenleven financiële en organisatorische steun te bieden.
In 1971 krijgt de harmonie opnieuw uitbreiding en wordt een majorettegroep toegevoegd.

Brand

1976 was, met het afbranden van het repetitielokaal, een rampjaar. Een deel van het instrumentarium, waaronder alle trommen van de drumband en de gehele muziekbibliotheek, gingen in vlammen op. Deze brand zette spoed achter de plannen voor een eigen repetitielokaal. De familie Snijders, eigenaars en uitbaters van Hotel de Zon, schonk een geheel nieuwe drumband.

1976

1979 – 1998

Eigen lokaal

Het nieuwe lokaal werd in 1979 gerealiseerd, maar de groei van de vereniging maakte aanbouw in 1997 al weer noodzakelijk. In januari 1998 kon deze vernieuwde huisvesting feestelijk worden geopend.

Succes

De datum 11 maart 2000 mag niet onvermeld lijven. Toen werd het orkest in Arnhem Nederlands kampioen in de vaandelklasse van de KNFM.
Het laatste te memoreren wapenfeit dateert van 2006. Toen heeft de harmonie besloten de muziekopleiding in eigen beheer te nemen. Hiertoe heeft ze De Notenladder opgericht.
De harmonie is tot op de dag van vandaag een bloeiende vereniging met de aanwas van veel jongeren. In totaal bestaat ze uit 152 leden.

2000 –

leden